INGYENES szállítás 19 999 Ft -tól
KEDVEZMÉNY 3 terméktől

Visszatérítés vagy panasz

A szerződéstől való elállás joga. Panaszok. Visszatérítés.

A szerződéstől való elállás joga

Önnek joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Ha élni kíván vele, kérjük, a megrendelés kézhezvételétől számított 14 napon belül vegye fel velünk a kapcsolatot

( info@norsan.hu), majd a szállítólevél kézhezvételét követően küldje el az árut az alábbi címre:

Visszatérés:

NORSAN GmbH

Plauerner Strasse 163-165

13053 Berlin

Telefon:

+36 30 441 8556

E-mail: info@norsan.hu

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor az elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül haladéktalanul visszatérítjük az összeget.

Panasz esetén kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz a következő címen: info@norsan.hu

A norsan.hu weboldalon történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat 1. sz. függeléke
Download in PDF

Minta visszavonási űrlap

Én/mi () ezúton tájékoztatom( ) Önt () az alábbi termékek ()/szolgáltatás () nyújtására vonatkozó szerződéstől való elállásomról ()

No.Termék megnevezéseTermék szimbólumaMennyiségegységár
1
2
3
4
5

A szerződéskötés időpontja () / elfogadás () …………………………………………………………………….

FOGYASZTÓ(K) ADATAI

A fogyasztó(k) neve és vezetékneve …………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe …………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) e-mail címe ………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) telefonszáma …………………………………………………………………………………………

Visszatérítést kérek a bankszámlámra:

Bank neve ………………………………………………………………………………………………..

Bankszámlaszám ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..
(Dátum és a fogyasztó(k) olvasható aláírása)

(csak akkor, ha a nyomtatványt papíralapon küldték el)

 

Lemondási szabályzat
Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely nagyrészt nem az általa folytatott kereskedelmi vagy önálló vállalkozói jellegű szakmai tevékenységnek tulajdonítható.

Elállási jog
Ön jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől a tizennégy napos elállási határidőn belül, amely azon a napon kezdődik, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy (a fuvarozót nem jelölheti meg) átveszi (átveszik) az árut. Az elállási jogának gyakorlásához értesítenie kell minket ([kérjük, írja be: név/cég, cím, telefonszám és e-mail cím; használhatja a rövidkódot is, és mentse el a címet a beállításaiban]) arról, hogy egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton küldött levél vagy e-mail formájában) el kívánja mondani a szerződést. Használhatja – de nem köteles – a jelen elállási szabályzathoz csatolt elállási űrlapsablont. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

A törlés következményei
Ha Ön felmondja a szerződést, akkor az Öntől kapott összes kifizetést (beleértve a szállítási költséget, de kivéve a szállítási költséget, amely abból adódik, hogy Ön az általunk kínált legalacsonyabb költségű standard szállítási opciótól eltérő szállítási opciót választott) haladéktalanul és legfeljebb tizennégy napon belül vissza kell fizetnünk, attól a naptól számítva, amikor a szerződés felmondásáról szóló levelét kézhez kaptuk. A visszafizetés az eredeti tranzakcióhoz használt fizetési móddal történik, hacsak Önnel másként nem állapodtunk meg; a visszafizetéssel kapcsolatban semmilyen körülmények között nem számítunk fel Önnek semmilyen díjat. Fenntartjuk a jogot, hogy a visszafizetést megtagadjuk mindaddig, amíg a visszaküldött árut át nem vesszük, vagy amíg Ön nem szolgáltat bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az árut visszaküldte (attól függően, hogy melyik a korábbi időpont). Ön köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül visszaküldeni nekünk, amikor értesít minket a szerződés felmondásáról. Úgy tekintjük, hogy Ön betartotta a fent említett visszaküldési határidőt, ha az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.
Ön csak akkor felel az áru értékcsökkenéséért, ha ez az értékcsökkenés az áru Ön általi, a természet, a tulajdonságok és az áruk tulajdonságainak ellenőrzésén kívüli, nem alapvető fontosságú kezelésének tulajdonítható.

 

Az elállási jog kizárása és idő előtti megszűnése
Az elállási jog nem vonatkozik az alábbiakra vonatkozó szerződésekre
nem előre gyártott áruk szállítására vonatkozik, amelyek gyártását vagy a fogyasztó által kiválasztott opciók és a fogyasztó által tervezett célok határozzák meg, vagy egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez igazodnak;
olyan áruk szállítása, amelyek gyorsan romlanak vagy gyorsan túllépik a lejárati idejüket;
olyan alkoholtartalmú italok szállítása, amelyeknek az árát a szerződéskötéskor állapították meg, de amelyek legkorábban a szerződéskötést követő 30 napon belül szállíthatóak, és amelyek aktuális értéke a piacon olyan ingadozásoknak van kitéve, amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása;
az újságok, folyóiratok vagy fényes magazinok szállítása, kivéve azokat, amelyekre előfizetés van.Az elállási jog idő előtt megszűnik olyan szerződések esetében, amelyek olyan lezárt áruk szállítására vonatkoznak, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból visszaszolgáltatásra alkalmatlannak minősülnek, amennyiben a pecsétjüket a szállítást követően feltörték;olyan áruk szállítására, amelyek jellegükből adódóan a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredtek más árukkal;lezárt csomagolásban lévő hang- vagy videofelvételek vagy számítógépes szoftverek szállítására, amennyiben a pecsétjüket a szállítást követően eltávolították..

Értesítés a fogyasztók számára az egy megrendelésként megrendelt, de külön-külön szállított több termék szállítására vonatkozó szerződések felmondásáról

 

Friend of the sea

Copyright 2024 NORSAN

NORSAN

 

 

 

 

Termékek
Tanulmányok és Cikkek
A NORSAN-ról
GYIK

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft