INGYENES szállítás 19 999 Ft -tól
KEDVEZMÉNY 3 terméktől

Adatvédelmi Szabályzat és a Cookie-k használata a weboldalon

norsan.hu

I. Fejezet
Általános rendelkezések

 1. Az adatkezelő a NORSAN GmbH, székhelye: 13053 Berlin, Plauerner Strasse 163-165, nyilvántartva a berlini Kerületi Bíróságban: Berlin HRB 177 515 B által vezetett cégnyilvántartásban, cégjegyzék száma: HÉA-regisztrációs szám: DE 290402247 Adószám: 30/504/32028 teljes egészében befizetett (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Mi”)
 2. Amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzatban nagybetűvel írt fogalmak szerepelnek, azok a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak.
 3. Jelen Adatvédelmi Szabályzat meghatározza az adatkezelés elveit azon adatok tekintetében, amelyek a Weboldal használata során kerülhetnek az Adatkezelő rendelkezésére, valamint a cookie-k használatára vonatkozó szabályokat.
 4. Jelen Adatvédelmi Szabályzat meghatározza, hogy milyen elvek és milyen körben gyűjti a Weboldalt használó természetes személyek személyes adatait az Adatkezelő, milyen célokra használja azokat, kinek teszi azokat elérhetővé, valamint hogyan védi azokat.
 5. Jelen Adatvédelmi Szabályzat meghatározza a következő természetes személyek személyes adatainak gyűjtésére, kezelésére és tárolására vonatkozó szabályokat:
 6. a) a Weboldal és a Webáruház ügyfelei és potenciális ügyfelei,
 7. b) a Weboldalt látogató személyek,
 8. c) a Hírlevél előfizetői.
 9. Jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag tájékoztató jellegű, és nem jelent kötelezettséget az érintett személyek számára.
 10. Az Adatkezelő különös gondossággal jár el az érintett személyek érdekeinek védelme érdekében, és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az kezelt személyes adatok védelme érdekében.
 11. Közzétesszük jelen Adatvédelmi Szabályzatot, hogy a Weboldalt látogató minden személy megismerje és tudja, milyen körben kerülnek az ő/az ő személyes adatai kezelésre, és így önállóan, tudatosan és szabadon dönthessen arról, hogy igénybe veszi-e a Weboldalt.
 12. Az Adatkezelő biztonságos és titkosított kapcsolatot biztosít a személyes adatok továbbítása során. Az Adatkezelő SSL tanúsítvánnyal rendelkezik.

II. Fejezet
A kezelt adatok típusa, célja, tárolási időtartama és a jogalap:

Az Adatkezelő a Weboldal használata során a Webáruház funkcióinak biztosítása, ideértve a Weboldal automatikus használata során kezelt adatokat, az alábbi célokból kezeli a Személyes Adatokat:
a) A Weboldal üzemeltetése – ezekben a célokban különösen az alábbi adatokat kezelhetjük: IP-cím, a megkeresés időpontja, az elküldött adatok mennyisége, a kérést küldő weboldal, a böngésző és az operációs rendszer adatai, a böngésző nyelve és verziója. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), amely a Weboldalon található tartalmak megfelelő megjelenítésének, a biztonság garantálásának és a Weboldal forgalmának elemzésére irányul. Az adatokat a Weboldal üzemeltetése céljából, a cél eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb 10 évig kezeljük.
b) Fiók létrehozása – ezekben a célokban különösen az alábbi adatokat kezelhetjük: e-mail cím, jelszó, IP-cím, cookie-k, név. Az adatkezelés jogalapja a Polgári Törvénykönyv 6:59. § szerinti szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatokat a Fiók törléséig kezeljük.
c) Webáruházon keresztül kötött adásvételi szerződés – ezekben a célokban különösen az alábbi adatokat kezelhetjük: IP-cím, cookie-k, e-mail cím, név, címadatok (utca, házszám, irányítószám, település), adószám, vállalkozás adatai, számlázási adatok, fizetési adatok, kapcsolattartási telefonszám, rendelésszám vagy egyéb, a Felhasználó által a Weboldalon vagy a Felhasználóval történő kapcsolattartás során megadott adatok. Az adatkezelés jogalapja a Polgári Törvénykönyv 6:59. § szerinti szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatokat a követelések elévüléséig kezeljük.
d) Kapcsolatfelvételi űrlap használatának kezelése – ezekben a célokban különösen az alábbi adatokat kezelhetjük: név, e-mail cím és egyéb, az űrlapban megadott adatok. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), amely a Weboldalon keresztül érkező megkeresések kezelésére irányul. Az adatokat az Adatkezelő jogos érdekének fennállásáig kezeljük.
e) Az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése – ezekben a célokban különösen az alábbi adatokat kezelhetjük: név, rendelési adatok, fizetési adatok, e-mail, telefon, cím (utca, házszám, irányítószám, település), bankszámlaszám, számlázási adatok, pl. adószám. Az adatkezelés jogalapja az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése – különösen az adójogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében. Adatok a követelések elévüléséig lesznek kezelve.
h) Statisztika és elemzés, a weboldal személyre szabása a felhasználók igényei szerint – ehhez az adatokat az ebben az Adatvédelmi Szabályzatban leírt eszközök és cookie-k használatával kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az adatokat legfeljebb 12 hónapig kezeljük ezen a célon.
i) Reklamációk kezelése – ehhez különösen a következő adatokat kezelhetjük: e-mail cím, név, címadatok (utca, házszám, település irányítószámmal), adószám, céges adatok, fizetési adatok, kapcsolattartási telefonszám, rendelésszám, valamint minden más, a reklamáció elbírálásához szükséges adat. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). Az adatokat a követelések elévüléséig kezeljük.
j) Követelések megállapítása, érvényesítése és védelme – ehhez különösen a következő adatokat kezelhetjük: e-mail cím, név, címadatok (utca, házszám, település irányítószámmal), adószám, céges adatok, fizetési adatok, kapcsolattartási telefonszám, rendelésszám, valamint minden más, a követelések megállapításához, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges adat. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), amely a követelések megállapítására, érvényesítésére és védelmére irányul.
k) Amennyiben az adatok kezelése más célból történne, mint a fentiek, az minden esetben az érintett előzetes hozzájárulásán alapul az adott célra és körre vonatkozóan (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

III. Fejezet
Az átadott személyes adatok önkéntessége

Az átadott személyes adatok önkéntessége
Az Adatkezelő a személyes adatokat a Weboldalt látogató személyek által a Weboldal, köztük a Webáruház, szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben kezeli.
Az ügyfél a személyes adatait önkéntesen adja meg a Weboldal használata során.
A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges az Adatkezelő által nyújtott Elektronikus Szolgáltatások, így különösen az Adásvételi Szerződés megkötése és teljesítése, az Adatkezelő Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy a Hírlevél küldése érdekében. Az adatok megadásának elmulasztása az adott céltól függően a következményekkel járhat: az Adásvételi Szerződés megkötésének és teljesítésének, illetve az egyéb Elektronikus Szolgáltatások nyújtásának lehetetlensége az Adatkezelő részéről.

IV. Fejezet
Személyes adatok továbbítása (személyes adatok címzettjei)

Az Adatkezelő kizárólag akkor továbbítja az adatokat, ha az az adott személyes adat-kezelési cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges, és csak a cél eléréséhez szükséges mértékben.
A személyes adatokat az Adatkezelő tevékenységét támogató külső szolgáltatók számára tesszük elérhetővé, különösen az alábbiak részére:
a) az informatikai rendszerek kezeléséért felelős szolgáltatóknak [internetes áruház üzemeltetéshez kapcsolódó IT-támogatás, e-mail-tároló szolgáltatás, szerviz- és szervertámogatási szolgáltatások, melyek a személyes adatokhoz hozzáférnek, amennyiben a műszaki munkálatok az érintett személyes adatokat tartalmazó területeket érintik],
b) a bankok és fizetési szolgáltatók – akik az elektronikus vagy kártyás fizetéseket bonyolítják – részére, amennyiben az ügyfél az internetes áruházban elektronikus vagy kártyás fizetést használ, az Adatkezelő a szükséges személyes adatokat a fizetések lebonyolítása érdekében az általa megbízott szolgáltatónak továbbítja,
c) az Adatkezelő alkalmazottai és megbízottjai részére,
d) marketing ügynökségek és az IT-rendszereket a marketing támogatására szolgáltató cégek részére (marketing szolgáltatások esetén),
e) könyvelési, jogi, tanácsadási szolgáltatók részére, akik számviteli, jogi vagy tanácsadási támogatást nyújtanak az Adatkezelőnek (különösen könyvelőiroda, ügyvédi iroda vagy követeléskezelő cég).
A fent említett valamennyi szolgáltató a felhasználó adatait megfelelő felhatalmazás vagy adatfeldolgozási szerződés alapján kezeli.
Címzettjei lehetnek továbbá a Weboldal oldalán elhelyezett közösségi média beágyazások, cookie-k, szkriptek és más hasonló eszközök szolgáltatói, amelyek lehetővé teszik a Weboldalt látogató személy böngészője számára, hogy a szolgáltatók tartalmait lekérje, és ezzel egyidejűleg az adott személy személyes adatait is átadja a szolgáltatóknak. A jelen pontban említett szolgáltatók nevét a VII. „Cookie-k” fejezetben tüntettük fel. Ezen eszközök használata esetén előfordulhat, hogy a felhasználó adatai harmadik országokba is továbbításra kerülnek a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatóiban foglalt feltételek szerint.
Szükség esetén a felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek a jogszabályok, közigazgatási hatósági döntések vagy bírósági határozatok alapján arra jogosult szervek részére.

V. Fejezet

Jogok

Tájékoztatáshoz való jog – ez azt jelenti, hogy az érintett személy jogosult arra, hogy világos, tömör és érthető tájékoztatást kapjon arról, hogy az Adatkezelő hogyan használja fel a személyes adatait, és milyen jogok illetik meg.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk (3)) – ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az érintett személy személyes adatait az ő hozzájárulása alapján kezeljük, az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, ami azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) – ez azt jelenti, hogy az érintett jogosult hozzáférni a róla kezelt személyes adatokhoz, és ellenőrizni, hogy azokat jogszerűen kezeljük-e.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) – ez azt jelenti, hogy az érintett jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk) – ez azt jelenti, hogy az érintett jogosult kérni személyes adatainak törlését, ha nincs jogszerű alap az adatok további kezelésére.

Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk) – ez azt jelenti, hogy az érintett jogosult kérni személyes adatai további felhasználásának korlátozását.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) – ez azt jelenti, hogy az érintett jogosult személyes adatait újra felhasználni, amennyiben azokat az érintett hozzájárulása vagy szerződés alapján, automatizált módon kezeljük.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) – ez azt jelenti, hogy az érintett bármikor jogosult tiltakozni személyes adatai kezelése ellen különös helyzetére hivatkozva.

Panasztételi jog – ez azt jelenti, hogy az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha úgy véli, hogy az Adatkezelő megsérti a személyes adataival kapcsolatos jogait, a következő címen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Közvetlen üzletszerzéssel szembeni tiltakozás joga – az érintett bármikor, díjmentesen tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen.

VI. Fejezet

Cookie-k

A cookie egy rövid szöveg, amit a weboldal küld a felhasználó böngészőjébe. Lehetővé teszi, hogy a weboldal megjegyezze a böngésző beállításait, így a következő látogatás hatékonyabb, megkönnyítve a bejelentkezést az Adatkezelő szolgáltatásaiba.
A cookie-k mechanizmusa biztonságos a weboldalt látogató személyek (a továbbiakban: Felhasználók) eszközeire nézve. Különösen ezen az úton nem kerülhetnek vírusok vagy egyéb nem kívánt, illetve kártékony szoftverek a Felhasználók eszközeibe. Mindazonáltal a Felhasználók a böngészőjükben korlátozhatják vagy letilthatják a cookie-k hozzáférését az eszközökhöz. Amennyiben ezt a lehetőséget választják, a weboldal használata továbbra is lehetséges lesz, kivéve azokat a funkciókat, amelyek természetüknél fogva igénylik a cookie-k használatát. A cookie-król további információk itt találhatók: http://www.allaboutcookies.org .

Az Adatkezelő a cookie-kban tárolt adatokat az alábbi célokból kezelheti:
a. az Adatkezelő által nyújtott funkciók a Felhasználó elvárásaihoz, ideértve a reklámtartalmakat, való igazítása;
b. a Felhasználónak úgynevezett banner reklám, vagyis grafikus reklám megjelenítése, amire kattintva a Felhasználó az Adatkezelő weboldalára vagy egy céloldalra (landing page) kerül át;
c. anonimizált statisztikák vezetése.

Amennyiben a weboldal más weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat tartalmaz, az Adatkezelő nem felelős az azokon a oldalakon érvényes adatvédelmi szabályokért.
COOKIE-K
A cookie-k elfogadása nem feltétele a weboldalunk meglátogatásának. Azonban figyelembe kell venni, hogy weboldalunk és szolgáltatásaink funkcionalitása korlátozott lesz, ha nem engedélyezi nekünk a cookie-k beállítását.

Mik azok a cookie-k?
A cookie-k olyan kisméretű fájlok, amelyek az Ön adathordozójára kerülnek mentésre, és amelyek bizonyos beállításokat és adatokat tárolnak a mi rendszerünkkel való kommunikációhoz az Ön böngészőjén keresztül. Alapvetően két különböző cookie-típust különböztetünk meg, az úgynevezett munkamenet (session) cookie-kat, amelyek azonnal törlődnek a böngésző bezárásakor, valamint az ideiglenes/állandó cookie-kat, amelyek hosszabb ideig vagy akár határozatlan időre kerülnek tárolásra az adathordozón. Az adatok tárolása segít nekünk megfelelően kialakítani weboldalainkat és kínálatunkat, valamint megkönnyíti a használatukat, például azáltal, hogy bizonyos bejegyzéseket megjegyzünk, így nem kell azokat újra megadni.

Milyen cookie-kat használ a NORSAN?
Általában a cookie-jaink többsége automatikusan törlődik a felhasználó merevlemezéről a böngésző munkamenetének végén (a munkamenet vége). A munkamenet cookie-k például arra szükségesek, hogy a felhasználónak több oldalon is kínálhassunk kosárfunkciót. Emellett olyan cookie-kat is használunk, amelyek a felhasználó merevlemezén maradnak. Új látogatás alkalmával automatikusan felismerhető, hogy a felhasználó már járt nálunk, és milyen bejegyzéseket és beállításokat preferál. Ezek az ideiglenes vagy állandó cookie-k a merevlemezen kerülnek tárolásra, és meghatározott idő eltelte után törlődnek. Ezek a fájlok különösen arra szolgálnak, hogy kínálatunk a felhasználó számára barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a cookie-knak köszönhetően például a felhasználó érdeklődésének megfelelő információkat tudunk megjeleníteni az oldalon. Egyetlen céljuk, hogy kínálatunkat a lehető legjobban az Ön kívánságaihoz igazítsuk, és böngészését a lehető legkényelmesebben tegyük.

Milyen adatok kerülnek tárolásra a cookie-kban?
A NORSAN által használt cookie-kban kizárólag álnévvel ellátott adatok kerülnek tárolásra. A cookie aktiválását követően egy azonosító számot rendelünk hozzá, és nem történik meg a személyes adatainak ehhez az azonosító számhoz történő hozzárendelése. A cookie-ban nem kerül rögzítésre a felhasználó neve, IP-címe vagy hasonló adat, amelyek lehetővé tennék a cookie-nak a felhasználóhoz való hozzárendelését. A cookie-technológia alapján kizárólag álnevesített információkat kapunk, például arról, hogy webáruházunk mely oldalait látogatják, milyen termékeket néznek meg stb.

Mi az az Onsite Targeting?
A NORSAN webhelyein a cookie-technológia alapján gyűjtött adatokat a hirdetések és a teljes online kínálat optimalizálása érdekében használjuk fel. Ezek az adatok nem szolgálnak a felhasználó azonosítására, hanem kizárólag a weboldal használatának álneves értékeléséhez kerülnek felhasználásra. Az Ön adatai semmilyen esetben nem kerülnek összekapcsolásra a nálunk tárolt személyes adataival. Ez a technológia lehetővé teszi számunkra, hogy olyan hirdetéseket és/vagy különleges ajánlatokat és szolgáltatásokat jelenítsünk meg Önnek, amelyek tartalma a kattintási útvonal elemzéséből származó információkon alapul (például olyan hirdetések, amelyek arra a tényre koncentrálnak, hogy az elmúlt néhány napban csak a gyermektermékeket nézte). Célunk, hogy online kínálatunk a lehető legvonzóbb legyen az Ön számára, és olyan hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek az Ön érdeklődésének megfelelnek.

Vannak-e harmadik felek cookie-i is (úgynevezett harmadik fél cookie-k)?
A NORSAN számos reklámpartnerrel dolgozik együtt, akik segítenek vonzóbbá tenni online kínálatunkat és weboldalainkat, mint például YouTube-videók, Google Térképek, RSS-csatornák vagy más webhelyekről származó grafikák. Ez minden esetben azt jelenti, hogy ezeknek a tartalmaknak a szolgáltatói (a továbbiakban: “külső szolgáltatók”) megkapják a felhasználó IP-címét.

Adatkezelési tájékoztatás:

Az érintett eszköz végponti IP-címe (ezt anonimizált formában gyűjtjük és tároljuk).
A végponti eszköz képernyőmérete
A végponti eszköz típusa (egyedi végponti azonosítók) és a böngésző adatai
Földrajzi elhelyezkedés (csak az ország)
Preferált nyelv a weboldal böngészése során.
Ezek a naplóadatok a “követőkód” használatával gyűjthetők:
Hivatkozó domain
Meglátogatott oldalak
Földrajzi elhelyezkedés (csak az ország)
Preferált nyelv a weboldal böngészése során
Az oldalra belépés dátuma és ideje
Bármikor megakadályozhatja, hogy a Hotjar gyűjtse az Ön adatait ezen az oldalon: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/.

Emellett aktiválhatja a “Ne kövess” funkciót a népszerű böngészők beállításaiban. Így automatikusan tudatja az összes látogatott weboldallal, hogy nem járul hozzá adatai tárolásához.

A Hotjar Ltd. adatvédelmi szabályzata itt található:
https://www.hotjar.com/privacy/

WEB-ELEMZÉS
GOOGLE ANALYTICS

A Google Analytics szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – “Google”) nyújtja. A Google Analytics “cookie”-kat, vagyis a felhasználó számítógépére elhelyezett szöveges fájlokat használ annak érdekében, hogy a weboldal használatát elemezni tudja. A weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információk (beleértve az Ön IP-címét is) általában a Google egyesült államokbeli szerverére továbbításra és ott tárolásra kerülnek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy webhelyeinken a Google Analytics “gat._anonymizeIp();” kóddal egészült ki, ami az IP-címek anonim gyűjtését biztosítja (IP-címek anonimizálása). Erre való tekintettel az Ön IP-címe a Google által csak rövidített formában kerül rögzítésre, ami anonimitást biztosít, és nem teszi lehetővé az Ön azonosítását. Amennyiben IP-cím anonimizálás van aktiválva a webhelyeinken, az Ön IP-címe előzetesen lerövidítésre kerül a Google által az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban. Csak kivételes esetekben továbbítjuk a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére, ahol az lerövidítésre kerül. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje a webhelyünk használatát, webes tevékenységi jelentéseket készítsen a webhelyüzemeltetők számára, valamint hogy egyéb, a webhelyen történő tevékenységgel és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics keretében Ön által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más Google-adatokkal. A Google e adatok harmadik feleknek történő átadására kizárólag jogi előírások alapján vagy adatfeldolgozási megbízás keretében kerül sor. A Google semmilyen körülmények között nem fogja összekapcsolni az Ön adatait a Google által gyűjtött egyéb adatokkal. Ezen túlmenően megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse a cookie-k által generált, az Ön webhelyhasználatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címét is), illetve hogy a Google feldolgozza ezeket az adatokat, ha letölti és telepíti a böngészője számára elérhető böngésző-kiegészítőt. A Google Analytics és az adatvédelem további részleteivel kapcsolatban a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oldalon tájékozódhat.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓS KÖVETÉS

Az “Google AdWords” online hirdetési programot, valamint azon belül a konverziós követés funkcióját használjuk. A Google Conversion Tracking az a szolgáltatás, amelyet a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) nyújt. Amikor a felhasználó rákattint a Google által elhelyezett hirdetésre, egy konverziós követésre szolgáló cookie kerül elhelyezésre a felhasználó számítógépén. Ezek a cookie-k 30 nap múlva érvényüket vesztik, és nem tartalmaznak személyes adatokat, ezért nem használhatók fel személyazonosításra.
Ha a felhasználó weboldalunk bizonyos oldalait látogatja meg, és a cookie még nem vesztette el érvényességét, akkor mind a Google, mind mi felismerjük, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, és átirányították erre az oldalra. Minden Google AdWords-ügyfél más-más cookie-t kap. Így kizárt, hogy a cookie-k nyomon követhetők lennének az AdWords-ügyfelek webhelyein.
A konverziós cookie-k segítségével kapott információkat a Google a konverziós statisztikák elkészítéséhez használja a konverziós követésre feliratkozott AdWords-ügyfelek számára. Így az ügyfelek megtudják a teljes felhasználószámot, akik rákattintottak a hirdetésükre, és átirányították őket a konverziós követéssel ellátott oldalra. Azonban nem kapnak semmilyen olyan információt, amellyel a felhasználókat azonosítani lehetne.
További információk és a Google adatvédelmi irányelvei a következő oldalakon találhatók: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/.

ZOHO SALESIQ

Amikor meglátogatja weboldalunkat, a ZOHO SalesIQ (https://zoho.eu/salesiq) szolgáltatás segítségével anonim használati adatokat gyűjtünk. A SalesIQ úgynevezett “cookie”-kat használ, amelyek lehetővé teszik weboldalunk elemzését. Ezek a fájlok információt gyűjtenek arról is, hogyan használják a látogatók a weboldalt, honnan jöttek, hányszor látogatták meg az oldalt és mennyi ideig tartózkodtak rajta. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra tároljuk. Az anonimitás biztosítása érdekében az IP-címeket a jogszabályok által előírt mértékben lerövidítjük.

A Zoho Corporation adatvédelmi és cookie-szabályzata az alábbi linkeken találhatók:
https://www.zoho.com/de/privacy.html
https://www.zoho.com/de/privacy/cookie-policy.html

FACEBOOK KONVERZIÓS KÉPPONT

A NORSAN a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA – röviden “Facebook”) úgynevezett “konverziós pixel”-jeit használja az Ön hozzájárulásával. Ez lehetővé teszi, hogy nyomon kövessük a felhasználó viselkedését a weboldalunkon, miután rákattintott vagy aktivált egy hirdetést a Facebookon. Ennek célja a hirdetések hatékonyságának mérése, statisztikai és marketingcélú értékelése, valamint szükség esetén a jövőbeni hirdetések optimalizálása. Az ebben a folyamatban gyűjtött adatok általában nem személyes adatok számunkra, hanem anonimizált adatok, vagyis nem tudjuk őket konkrét személyhez hozzárendelni. A Facebook azonban tárolja és feldolgozza ezeket az adatokat, amiről az alábbiakban, tudásunk szerint tájékoztatjuk Önt: Tisztában vagyok a Facebook Konverziós Pixel használatával. Ha 13 évnél fiatalabb vagy, kérj engedélyt törvényes képviselődtől. Ennek következtében a Facebook összekapcsolhatja az adatokat a megfelelő felhasználói profilokkal. A Facebook saját reklámcéljaira is használhatja ezeket az adatokat a Facebook adatvédelmi irányelvei (elérhető a https://www.facebook.com/policy címen) szerint. A Facebook és partnerei a Facebookon és azon kívül is meg tudják jeleníteni a hirdetéseket ezekkel az adatokkal, és ebből a célból cookie-kat is tárolhatnak a felhasználók számítógépein.

Naplófájlok

Minden egyes NORSAN oldalra történő belépéskor a használatra vonatkozó adatok a böngésző által továbbításra és a szerver naplófájljaiban rögzítésre kerülnek. Az ebben a folyamatban tárolt adatrögzítések a következő információkat tartalmazzák: a hozzáférés tárgyát képező weboldal neve, a fájl, a hozzáférés dátuma és időpontja, az átvitt adatok mennyisége, a sikeres hozzáférés jelzése, a böngésző típusa és verziója, a felhasználó operációs rendszere, a referrer URL (korábban meglátogatott oldal), az IP-cím és a hozzáférést kérő szolgáltató. A felhasználók IP-címeit használat után törlik vagy anonimizálják. Anonimizálás esetén az IP-címeket úgy módosítják, hogy az egyéni személyes vagy ténybeli körülményekre vonatkozó egyes adatok már nem rendelhetők hozzá egy meghatározott vagy azonosítható természetes személyhez, vagy csak aránytalanul nagy idő-, költség- és munkaráfordítással volnának hozzárendelhetők. Ezeket az anonimizált naplóadatokat elemezzük annak érdekében, hogy tovább fejleszthessük kínálatunkat és a NORSAN szolgáltatást, felhasználóbarátabbá tegyük, gyorsabban felderítsük és javítsuk a hibákat, valamint ellenőrizzük a szerverkapacitást. Például meghatározhatjuk, hogy a NORSAN weboldal mely időpontokban örvendett különösen nagy népszerűségnek, és gondoskodhatunk a vásárlás gyors lebonyolításához szükséges adatmennyiségről. Emellett a naplófájlok elemzésével gyorsabban tudunk azonosítani és javítani a NORSAN weboldal esetleges hibáit.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

Az Adatvédelmi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései irányadók.
Az Adatkezelőt megilleti az Adatvédelmi Szabályzat módosításának joga. Politikafrissítés esetén a Weboldalt használó személyeket tájékoztatjuk a változásról, információ megjelenítésével vagy e-mail küldésével. Egyes esetekben előzetesen tájékoztatást adhatunk a politika frissítéséről, a Webáruház szolgáltatásainak további igénybevétele pedig az aktualizált politika elfogadását jelenti.
Az Adatkezelő személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely ügyben a következő e-mail-címen kereshető meg:
info@norsan.hu

Friend of the sea

Copyright 2024 NORSAN

NORSAN

Termékek
Tanulmányok és Cikkek
A NORSAN-ról
GYIK

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft